نمایش پورتهای باز

نمایش پورتهای باز

برای نمایش لیست پورتهای باز برروی سرور میتوان از دستور زیر استفاده نمود:

 

lsof -Pni4 | grep LISTEN