از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

مقدار RAM سرور من چقدر است؟

برای اطلاع پیدا کردن از مقدار RAM سرور خود میتوانید از دستور زیر در محیط ssh استفاده نمایید:

dmesg | grep ^Memory:
  •