نمایش مشخصات و اطلاعات مربوط به هر نویسنده

نمایش مشخصات و اطلاعات مربوط به هر نویسنده

نمایش اطلاعات و یا پروفایل نویسندگان شاید برای خیلی از سایت ها مهم باشد و به دنبال راهی باشند تا این امکان را به سایت خود اضافه کنند ،

 در این آموزش توسط یک پلاگین کارآمد می توانید مشخصات نویسندگان وبلاگ را از جمله: تعداد وبلاگهایی که یک نویسنده اداره می کند ،

 تعداد یادداشتهایی که در وبلاگ قرار داده است ، ایمیل و آدرس سایت نویسنده و اطلاعاتی دیگر را در صفحه ای که مربوط به آن نویسنده است نمایش دهید ،

 به اصطلاح پروفایلی برای نویسنده ایجاد کنید

برای انجام این کار ، ابتدا پلاگین را دانلود  و از حالت فشرده خارج کنید. فایل authors.pl را در پوشه plugins مووبل تایپ خود و فایل authors.pm را در پوشه bradchoate که در داخل پوشه extlib قرار دارد آپلود کنید.

(mt home)/plugins/authors.pl
(mt home)/extlib/bradchoate/authors.pm

مستندات پلگین:

با نصب این plugin شما می تونید از تگهای زیر استفاده کنید:

 • <MTAuthors>:  نمایش لیست تمام نویسندگان وبلاگ
 • <MTAuthorID>:  نمایش آی دی نویسنده
 • <MTAuthorName>:  نمایش نام نویسنده
 • <MTAuthorNickname>:  نمایش نام مستعار نویسنده
 • <MTAuthorLink>:  نمایش یک لینک برای نویسنده که به آدرس سایت ویا در صورت نبودن به ایمیل نویسنده لینک دارد
 • <MTAuthorURL>:  نمایش آدرس وبی نویسنده
 • <MTAuthorEmail>:  نمایش آدرس ایمیل نویسنده
 • <MTAuthorPublicKey>
 • <MTAuthorBlogCount>:  نمایش تعداد وبلاگهایی که نویسنده به آن دسترسی دارد
 • <MTAuthorEntryCount>:  نمایش تعداد یادداشتهایی که نویسنده پست کرده است

<MTAuthors>:لیست نویسندگان را نشان می دهد می توانید از صفات زیر هم برای این تگ استفاده کنید:

permissions:شما با این صفت می توانید لیست نویسندگان را فیلتر کنید. هر کدام با یک کاما از هم جدا می شوند:

 • post
 • upload
 • edit_all_posts
 • edit_templates
 • edit_authors
 • edit_config
 •     rebuild
 • send_notifications
 • edit_categories
 • edit_notifications

مثال:

کدهای زیر لیست تمام نویسندگانی را نشان می دهد که نوشته به وبلاگ پست می کنند.

<MTAuthors permissions="post">

  <MTAuthorName>: <MTAuthorURL><br />

</MTAuthors>

کدهای زیر هم تمام نویسندگانی را نشان می دهد که می توانند به وبلاگ نوشته ای را پست کنند و تنظیمات وبلاگ را تغییر بدهند.

<MTAuthors permissions="rebuild,edit_config">

  <MTAuthorName>: <MTAuthorURL><br />

</MTAuthors>

کدهای زیر هم کل نویسندگان وبلاگ را نمایش می دهد.

<MTAuthors>

  <MTAuthorName>: <MTAuthorURL><br />

</MTAuthors>

<MTAuthorID>: شماره هر نویسنده که در سیستم به آن تعلق می گیرد را نمایش می دهد.

<MTAuthorName>: نام نویسندگان را نمایش می دهد.

<MTAuthorNickname>: نام مستعار نویسندگان را نمایش می دهد.

<MTAuthorEmail>: ایمیل نویسندگان را نمایش می دهد.

می توانید از این صفت هم استفاده کنید:

 • spam_protect:اگر از این صفت استفاده کنید مووبل تایپ روشی را به کار می بندد که ایمیل نویسندگان توسط روباتها کشف نشود.

<MTAuthorLink>: لینکی را به وب سایت یا ایمیل نویسنده نمایش می دهد.

می توانید از صفات زیر استفاده کنید:

 • spam_protect:اگر از این صفت استفاده کنید مووبل تایپ روشی را به کار می بندد که آدرس ایمیل نویسندگان توسط روباتها کشف نشود.

دانلود کنید