فعال سازی پشتیبانی از Silverlight در ویندوز ۲۰۰۳

فعال سازی پشتیبانی از Silverlight در ویندوز ۲۰۰۳

برای پشتیبانی شدن از
Silverlight در ویندوز ۲۰۰۳ نیاز به نصب برنامه و فایلی نمیباشد،
Silverlight یک تکنولوژی سمت مشتری (client side) میباشد، در نتیجه نیاز
به نصب هیچ برنامه‌ای در سمت سرور نیست.

برای فعال سازی امکان استفاده از Silverlight کافیست در بخش MimeTypeهای IIS دو مورد زیر را اضافه نمایید:

.xaml = application/xaml+xml

.xap = application/x-silverlight-app

پس از اضافه شدن این دو پسوند، Silverlight بخوبی پشتیبانی خواهد شد.