چطور مدت uptime سرور را متوجه شوم؟

چطور مدت uptime سرور را متوجه شوم؟

چطور میتوانم مدت زمان uptime سرور را متوجه شوم؟

برای اطلاع داشتن از زمان uptime سرور ویندوز خود میتوانید در خط فرمان دستور زیر را وارد نمایید:

systeminfo | find “System Up Time”