چه میزان فضا استفاده شده است ؟

چه میزان فضا استفاده شده است ؟

 آموزش شماره ۲۳۷: میزان فضای استفاده شده در Cpanel
برای پاسخ به این سوال و جهت مشاهده میزان فضای استفاده شده در Cpanel می‌توانید پس از ورود به کنترل پنل  از کادر Files گزینه Disk Usage را انتخاب نمایید.

میزان فضای استفاده شده  در Cpanel - کلودفایر


در این صفحه می‌توانید میزان فضای اشغال شده را به تفکیک مشاهده نمایید.

میزان فضای استفاده شده  در Cpanel - کلودفایر