دسترسی به ایمیل ها Web Mail

دسترسی به ایمیل ها Web Mail

برای این منظور می توانیم از چند طریق اقدام کنیم :

۱- با نوشتن آدرس زیر در Address bar می توانید به صفحه مدیریت ایمیل ها وارد شوید:

                         www.your site.com:2095
                 (توجه داشته باشید بجای  your site  نام دامنه خود را بنویسید)

۲- چنانچه از قسمت Email Accounts  قصد ورود داشته باشید , اینجــــا را بخوانید.
توضیح:
در روشهای فوق پس از باز شدن صفحه جدید نام ایمیل را بصورت کامل (email@domain.com)
وسپس رمز عبور خود را وارد می کنیم .
اکنون از نرم افزارهای موجود یکی را انتخاب وبوسیله آن وارد می شویم .

۳- می توانید از صفحه اصلی مدیریت Cpanel  به ایمیلها وارد شوید .

برای این منظور پس از وارد شدن به Cpanel از کادر Mail بر روی آیکون  Web mail کلیک کنید .

در این صفحه بر روی آیکون موجود (Go to Webmail Login) کلیک می کنیم .

پس از باز شدن صفحه جدید نام ایمیل را بصورت کامل وسپس رمز عبورخود را وارد می کنیم اکنون از نرم افزارهای موجود یکی را انتخاب وبوسیله آن وارد می شویم .

نکات امنیتی :
توجه داشته باشید پس از انجام و به پایان رسیدن کارهای خود حتما ایمیل خود را Logout  کنید تا دیگران نتوانند به آن دسترسی داشته باشند .