از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

Park کردن دامنه چیست؟

به عنوان مثال شما دامنه Domain2.com را در اکانت میزبانی مربوط به Domain.com به اصطلاح Park می کنید .

 اکنون اگر آدرس Domain2.com را وارد نمائید محتویات  Domain.com برای شما load می شود.

  •