تغییر رمز عبور Change Password

تغییر رمز عبور Change Password

از این قسمت می توانید برای تغییر رمز عبور فعلی کنترل پنل استفاده کنید.

برای این منظور پس از وارد شدن به Cpanel از کادر Preferences بر روی آیکون Change Password کلیک کنید .

اکنون در صفحه زیر :

۱- در مقابل گزینه Old Password رمزعبورقبلی را واردکنید.

۲- در مقابل گزینه New Password رمز عبور جدید را وارد کنید.

۳- برای اطمینان بیشتر رمز عبور جدید خود را دوباره در مقابل گزینه New Password again وارد کنید.

۴- اکنون برای ذخیره کردن تغییرات خود بر روی گزینه Change your password now کلیک کنید.

توضیح ۱ : برای استفاده از رمز عبور پیشنهادی سیستم می توانید گزینه Generate Password را انتخاب و برای جایگزینی آن از گزینه Use Password استفاده کنید .

توضیح ۲ : در قسمت Password Strength می توان مقدار استحکام پسورد را دید.

نکات امنیتی :

۱- از یک رمز عبور برای مدت زمان طولانی استفاده نکنید و پس از مدتی حتما آنرا تعویض نمائید.

۲- سعی کنید رمز عبور را به خاطر بسپارید و از نوشتن آن خودداری کنید.

۳- در هنگام وارد کردن رمز عبور اجازه ندهید کسی ناظر عملکرد شما باشد.

۴- روی سیستم هایی که چند نفر به آن دسترسی دارند رمز عبور خود را وارد نکنید.

۵- در سیستم هایی که از امنیت آن اطمینان ندارید رمز عبور خود را وارد نکنید.