پیغامهای خطا در زمان پارک دامنه جدید بر روی هاست

پیغامهای خطا در زمان پارک دامنه جدید بر روی هاست

وقتی در Cpanel میخواهم دامنه جدیدی را پارک کنم با پیغام خطای زیر مواجه میشوم:

Error from park wrapper: domain.name is already configured.

راه حل:
ممکن است دامنه شما دارای هاست مستقلی بر روی سرور هاست شما داشته باشد و یا توسط کاربر دیگری پارک شده باشد،امکان دارد که در حین پارک دامنه خطایی رخ داده باشد و بصورت کامل پارک نشده باشد و وقتی که شما برای بار دوم اقدام به پارک ان نمودید با خطا مواجه شدید.
نام دامنه خود را توسط یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا بررسی شود و نتیجه به شما اعلام شود.