تنظیم DNS Zone

تنظیم DNS Zone

برای تنظیم DNS Zone و ایجاد A Record  پس از ورود به نام دامنه از بخش DNS Zone Editor گزینه Add را انتخاب و سپس گزینه A Record  را انتخاب و سپس Next کنید .
در صفحه جدید نام هاستی که بر روی سرور دوم وجود دارد را در فیلد Host Name وارد نمایید . به عنوان مثال : sub.mydomains.com
سپس IP سرور دوم که Sub dDomain بر روی آن قرار دارد را در فیلد IP Address قرار دهید .
با فشردن دکمه Save اتمام کار را تایید کنید .