آیا امکان attach کردن فایل mdf وجود دارد؟

آیا امکان attach کردن فایل mdf وجود دارد؟

من یک بانک SQL بصورت فایل mdf دارم چطور این بانک رو بر روی سرور به بانک اطلاعاتم attachکنم.

امکان attach کردن بانک ها وجود ندارد.شما باید از بانک اطلاعات خودتان بصورت local یک نسخه ی backup تهیه نمایید و سپس آنرا در شاخه ی wwwroot کپی نموده و از طریق sqladmin.greenhost.com نسبت به restore نمودن آن اقدام کنید.

آموزش restore نمودن بانک MSSQL