restore نمودن بانک اطلاعات mssql

restore نمودن بانک اطلاعات mssql


سوال:

چطور بانک اطلاعاتم را restore نمایم؟

بانک sql2005 را چطور restore نمایم؟

پاسخ:


در صورتی که از سرویسهای کلودفایر استفاده مینمایید و سایت شما بر روی سرور Hafez قرار دارد میتوانید از آدرس زیر برای این منظور استفاده نمایید:

http://hafez.greenhost.comدر صورتی که ازسرویسهای کلودفایر استفاده مینمایید وسایت شما بر روی سرور Karen  قرار دارد مراحل زیر را بپیمایید:

مراحل restoreنمودن backupهای بانک اطلاعاتی MSSQL یک بانک اطلاعاتی در کنترل پنل سایت خود(Helm)بسازید.توجه کنید نام این بانک همنام با بانکی باشد که قصد restoreنمودن آنرا دارید.

 

فایل backupاز بانک اطلاعات
خود را در پوشه‌ی wwwroot
سایت خود کپی نمایید.

به آدرس sqladmin.greenhost.comمراجعه نمایید.

در بخش Serverبانک اطلاعات درخواستی را انتخاب نمایید.

در بخش databaseنام بانک اطلاعاتی که در سایتتان ایجاد کردید را وارد کنید.

در بخش usernameنام کاربری که به این بانک دسترسی دارد را وارد نمایید.

در بخش passwordرمز عبور کاربر بانک اطلاعتی را وارد کنید.

در بخش domain nameنام سایت خود را بصورت صحیح وارد نمایید.

دکمه‌ی connectرا بفشارید.اگر اطلاعات وارد شده صحیح باشد پیغام connectedرا مشاهده خواهید نمود.

در بخش backup name to restoreنام فایل backupکه در سایتتان uploadeنمودید را وارد نمایید.

دکمه‌ی restoreرا بفشارید.

اگر تمام مراحل را بطور صحیح انجام داده باشید با پیغام restoredمواجه میشوید.

 

توجه کنید که logicnameهای بانک شما باید مطابق با logicnameهای بانک در سرور باشد.

 

توجه کنید برای بانک های اطلاعاتی با حجم بیش از ۲۰۰مگابایت پیش از restoreنمودن با بخش پشتیبانی هماهنگی های لازم را بعمل آورید.