ایجاد ومدیریت بانک اطلاعاتی MS SQL

ایجاد ومدیریت بانک اطلاعاتی MS SQL


شما برای ایجاد یک SQL جدید ویا ویرایش Data Base های قبلی خود می توانید از مسیر زیر استفاده کنید:

۱- پس از باز کردن کنترل پنل سایت خود بر روی my domain کلیک کنید.

۲- بر روی نام سایت خود کلیک کنید .

۳- اکنون ms sql server 2005 را بازکنید .

۴- در این قسمت لیست dbهای موجود بر روی هاست شما وجود دارد که می توانید آنها را حذف و یا اضافه کنید .