پیغام خطای Compiler Error درسایتهای مبتنی بر ASP.NEt

پیغام خطای Compiler Error درسایتهای مبتنی بر ASP.NEt

در سایت من خطاهایی مربوط به Compiler Error نمایش داده میشود.
چیزی شبیه:

Compiler Error Message: The compiler failed with error code 128

برخی از بخشهای سایت نیز حذف شده است و نمایش داده نمیشود.

راه حل:
نگران نباشید به اطلاعات شما آسیبی نرسیده است.برخی اوقات اشکالاتی در سیستم کامپایل Framework پیش می اید که باعث بروز اینگونه خطاها میشود.
برای رفع مشکل هرچه سریعتر یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا بخش فنی خطا را بررسی و رفع نمایند.