آدرس POP3 و SMTP من چیست؟

آدرس POP3 و SMTP من چیست؟

مشکل:
در نرم افزارهای مخصوص کار با ایمیل نیاز به تنظیم آدرس pop3 و آدرس smtp دارم،چه آدرسی را باید وارد نمایم.

راه حل:
در تمام هاست های ارایه شده توسط cloudfire.ir آدرس دسترسی به pop و smtp بصورت زیر میباشد:

pop3:
mail.domain.com
smtp:
mail.domain.com

کافیست بجای domain.com نام دامنه خود را وارد کنید.