چطور از راه دور به بانک SQL 2005 متصل شوم؟

چطور از راه دور به بانک SQL 2005 متصل شوم؟

 


مشکل:
چطور میتوان به بانک اطلاعاتی که در کنترل پنل ایجاد شده از راه در و با نرم افزار Query Analyzer و یا دیگر نرم افزار های مشابه متصل شد و اطلاعات آنرا تغییر داد.

راه حل:
 شما برای اتصال به بانک اطلاعاتی MSSQL2005 در بخش SQL Server مقدار زیر را وارد کنید:
serveripsql2005,2005

در رشته ی بالا بجای serverip آدرس ip سروری که سایتتان بر روی آن میباشد را وارد کنید.

بطور مثال:

2005,20051.2.3.4