انتقال یک هاست از یک کاربر به کاربر دیگر

انتقال یک هاست از یک کاربر به کاربر دیگر

در حال حاضر این امکان توسط Helm پشتیبانی نمیشود و امکان انجام آن وجود ندارد.

در صورت بروز مشکل لطفا یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید.