از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

نمایش خطای Validation of viewstate MAC failed برای برخی از افراد در سایت

در بعضی از صفحات سایت و برای بعضی از بازدید کنندگان پیغام خطای زیر نمایش داده میشود:

[HttpException (0x80004005): Validation of viewstate MAC failed. If
this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that
<machineKey> configuration specifies the same validationKey and
validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.]

راه حل:
در فایل web.config خط زیر را وارد نمایید.

<system.web> 
<pages enableViewStateMac="false" /> 
</system.web>


پنجره مرورگر خود را بسته و یکبار دیگر باز نمایید.مشکل برطرف خواهد شد.

 
  •