چرا نمیتوانم کاربر FTP با بیش از ۲۰کاراکتر بسازم؟

چرا نمیتوانم کاربر FTP با بیش از ۲۰کاراکتر بسازم؟


در سرورهای ویندوز Iranserver از MSFTP استفاده میشود.این نرم افزار از سیستم اکانت فایل سیستم NTFS استفاده میشود که در ان تنها ۲۰کاراکتر اول بعنوان نام کاربری مورد قبول میباشد.

اطلاعات بیشتر در این رابطه:

http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/deploy/confeat/05wntpca.mspx?mfr=true