آدرس catch-all چیست ؟

آدرس catch-all چیست ؟

آموزش شماره 79:
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که catch-all چیست؟
catch-all در واقع یک امکان است، یک سرویس، در این سرویس شما می‌توانید تنظیم کنید که تمام ایمیلهایی که به آدرسهای ایمیل نامعتبر (invalid) در سایت شما ارسال میشوند به inbox یک ایمیل دلخواه وارد شود.
بطور مثال شما دارای دامنه cloudfire.ir می‌باشد و در تنظیمات ایمیل تنها یک آدرس وجود دارد با آدرس my@cloudfire.ir در این صورت اگر ایمیلی به آدرس sale@cloudfire.ir ارسال شود، بعلت نامعتبر بودن آدرس ایمیل مقصد، برگشت خواهد خورد. ولی با فعال کردن امکان Catch-all و تنظیم آن برروی ایمیل my@cloudfire.ir ایمیلهای ارسالی به sale@cloudfire.ir نیز به آدرس my@cloudfire.ir ارسال خواهد شد.