پشتیبانی از Silverlight

پشتیبانی از Silverlight

آموزش شماره 78:
آیا در سرویسهای ویندوز کلودفایر از تکنولوژی Silverlight پشتیبانی میشود؟
Silverlight یک تکنولوژى جدید و شبیه به فرمت swf یا همان  Macromedia Flash بوده توسط Microsoft ارایه شد؛ از آن براى ارائه برنامه هاى تحت وب به شکل مستقل از مرورگر (Cross-browser) و مستقل از سیستم عامل (cross-platform) با ظاهرى زیبا (Rich Interactive Application)  استفاده مى‌شود. این تکنولوژی بصورت ClientSide میباشد و در تمام سرویسهای ویندوز کلودفایر پشتیبانی میشود.
Silverlight