Child Name Server چیست ؟ و کاربرد آن چگونه است ؟

Child Name Server چیست ؟ و کاربرد آن چگونه است ؟

Child Name Server چیست ؟ و کاربرد آن چگونه است ؟
Child Name Server : سرویسی است که جهت تنظیم DNS های اختصاصی استفاده می شود. که بیشتر مورد استفاده نمایندگان یا به اصطلاح ( Reseller ) قرار می گیرد.و DNS ها به صورت DNS.domain.com تنظیم می شود.
برای تنظیمات این قسمت بعد از ورود به کنترل پنل بر روی دامنه مورد نظر کلیک کرده و سپس از منوی Domain بخش Child Name Servers را انتخاب کنید.

سپس در این مرحله نام DNS را وارد کرده و سپس ip مربوطه را وارد کنید و بر روی Submit کلیک کنید.