روش تغییر DNS های دامنه از کجاست ؟

روش تغییر DNS های دامنه از کجاست ؟

روش تغییر DNS های دامنه از کجاست ؟
جهت تغییر DNS های دامنه بعد از ورود به کنترل پنل بر روی دامنه مورد نظر کلیک کرده و سپس از منوی Domain بر روی Name Servers کلیک کنید.

سپس DNS ها را وارد کرده و بر روی Submit کلیک کنید.