Domain secret چیست و کاربرد آن چگونه است؟

Domain secret چیست و کاربرد آن چگونه است؟

Domain secret چیست و کاربرد آن چگونه است؟
از این option در صورتی استفاده می شود که قرار است دامنه  از رجیسترار دیگر به پنل شما منتقل شود.که حاوی کد می باشد و جهت دریافت کد مربوطه بعد از ورود به کنترل پنل بر روی دامنه مورد نظر کلیک کنید.

در این مرحله شما می توانید Secrect Code جدیدی ایجاد کنید که جهت انجام این کار در کادر مقابل New Secret Code کد جدید را وارد کنید.و جهت رویت کد کنونی بر روی عبارت Click here کلیک کنید.

و در صورت کلیک بر روی عبارت here صفحه ای مانند صفحه زیر نمایان می شود که Secret Code را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.