روش اطلاع از زمان ایجاد دامنه و زمان انقضاء دامنه

روش اطلاع از زمان ایجاد دامنه و زمان انقضاء دامنه

روش اطلاع از زمان ایجاد دامنه و زمان انقضاء دامنه
برای رویت زمان ایجاد دامنه و زمان انقضاء بعد از ورود به کنترل پنل از منوی domains بر روی  List All Orders کلیک کنید.

سپس در منوی ظاهر شده جهت رویت دامنه هایی که در 30 روز آتی منقضی می شوند. بر روی عبارت  Orders Expiring in next 30 days  کلیک کنید.

جهت رویت دامنه های expire شده اند بر روی لینک Expired Orders کلیک کنید.

و جهت رویت تاریخ ثبت دامنه ها بر روی لینک List all Orders کلیک کرده و در تب    Purchase Date    تاریخ ثبت را می توانید مشاهده کنید.