چگونه پسورد پنل را تغییر دهم ؟

چگونه پسورد پنل را تغییر دهم ؟

چگونه پسورد پنل را تغییر دهم ؟

بعد از ورود به کنترل پنل از منوی Settings  بر روی قسمت Change Password  کلیک کنید.

در این صفحه جهت تغییر
password


، ابتدا در کادر اول پسورد کنونی و در 2 کادر
دیگر پسورد جدید را وارد کرده وسپس بر روی

change password


کلیک کنید.