چگونه اطلاعات شخصی ام را در پنل تغییر دهم ؟

چگونه اطلاعات شخصی ام را در پنل تغییر دهم ؟

چگونه اطلاعات شخصی ام را در پنل تغییر دهم ؟
بعد از ورود به کنترل پنل از منوی Settings  بر روی قسمت Personal Information  کلیک کرده و سپس بخش Contact information را انتخاب کنید.

شما دراین بخش می توانید اطلاعات داده شده را تغییر دهید و سپس بر روی Submit کلیک کنید.