کدام دامنه های من در انتظار پرداخت مالی هستند؟

کدام دامنه های من در انتظار پرداخت مالی هستند؟


کدام دامنه های من در انتظار پرداخت مالی هستند؟
برای رویت دامنه هایی که در انتظار پرداخت مالی هستند بعد از ورود به کنترل پنل از منوی My Billing  بخش Pending invoices & Debit Notes را انتخاب کنید.

در این قسمت شما می توانید دامنه هایی که در انتظار پرداخت هستند را مشاهده کنید و عملیاتی نظیر پرداخت ، cancel  کردن سفارش را انجام دهید که در صورت پرداخت هر دامنه بعد از انتخاب نام دامنه بر روی pay کلیک کنید و در صورت cancel کردن بعد از انتخاب بر روی cancel  کلیک کنید.