چگونه یک Customer جدید بسازیم ؟

چگونه یک Customer جدید بسازیم ؟


چگونه یک Customer  جدید بسازیم ؟

ساخت


Costumer


جدید از طریق یوزر

Reseller


امکان پذیر است .ابتدا با یوزر

Reseller


وارد سیستم شوید.سپس از منوی

Customers


بر روی قسمت

Add


کلیک کنید.
و سپس فیلدهای مورد نظر را در فرم
کامل کرده و سپس تیک مربوط به
را فعال کنید و سپس بر روی

proceed


کلیک کنید.