از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

چگونه یک Customer جدید بسازیم ؟






چگونه یک Customer  جدید بسازیم ؟

ساخت


Costumer


جدید از طریق یوزر

Reseller


امکان پذیر است .ابتدا با یوزر

Reseller


وارد سیستم شوید.سپس از منوی

Customers


بر روی قسمت

Add


کلیک کنید.








و سپس فیلدهای مورد نظر را در فرم
کامل کرده و سپس تیک مربوط به








را فعال کنید و سپس بر روی

proceed


کلیک کنید.









  •