آخرین دامنه های ثبت شده من کدامند ؟

آخرین دامنه های ثبت شده من کدامند ؟


در کنترل پنل دامنه جهت دیدن دامنه های ثبت شده در کنترل پنل ابتدا باید
به کنترل پنل وارد شوید و سپس از گزینه products بر روی گزینه List Last10
Domians کلیک کنید.

که در این صفحه شما لیستی ازدامنه های ثبت شده را
مشاهده می کنید.