چگونه دامنه خود را از انتقال دهیم ؟

چگونه دامنه خود را از انتقال دهیم ؟

چنانچه تمایل دارید دامنه ای که در محل دیگری به ثبت رسیده است را به کنترل پنلهای  شرکت کلودفایر و یا کنترل پنل اختصاصی خود در کلودفایر منتقل کنید ، پس از  بررسی اینکه دامنه هم اکنون در چه کنترل پنلی به ثبت رسیده است ۲ راه جهت انتقال وجود دارد :

۱- در صورتی که دامنه های شما در کنترل پنل های Directi و یا (stargate(Uk2  به ثبت رسیده باشند بدون هزینه میتوانید آنها را انتقال دهید .
در این نوع انتقال دامنه در همان لحظه به
برای این انتقال کافیست تیکتی به بخش پشتیبانی ارسال فرمایید تا مشخصات لازم جهت انتقال به شما داده شود .

۲- چنانچه دامنه در  کنترل پنلی غیر از موارد مذکور باشد باید کدترنسفر دامنه (رمز انتقال ) را از محل ثبت شده قبلی دریافت کرده و به ما اطلاع دهید تا درخواست انتقال توسط ما ارسال گردد .
 این انتقال ممکن است تا ۵ روز به طول بیانجآمد.  که این نوع انتقال  اجباراً بهمراه تمدید یکساله دامنه صورت میپذیرد و شامل هزینه میشود .

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانید با ارسال تیکت به بخش پشتیبانی یا فروش با ما در ارتباط باشید .