تنظیم دستی تاریخ و زمان در VPS

تنظیم دستی تاریخ و زمان در VPS

من نیاز به تغییر و تنظیم دستی تاریخ و زمان در VPS دارم چطور باید اینکار را انجام دهم؟
در تکنولوژی‌های کنونی VPS که کلودفایر از آنها استفاده میکند،تنها امکان برای تغییر زمان بصورت استفاده از time zone وجود دارد.دیگر تنظیمات مربوط به تاریخ و زمان از سرور اصلی دریافت میشود و امکان تغییر انها در VPS وجود ندارد.