هاست وارز

هاست وارز Warez چیست؟آیا کلودفایر چنین هاستی ارایه میدهد؟
به هاستی که از قوانین کپی رایت پیروی نکند در اصطلاح وارز warez گفته میشود.
کلودفایر سرویس وارز ارایه نمیدهد،تمامی فایلها، مطالب و نرم افزارهای استفاده شده برروی سرورهای کلودفایر ملزم به رعابت قوانین کپی رایت بین المللی میباشند.