چه زمانی من میتوانم از اکانتم استفاده کنم؟

چه زمانی من میتوانم از اکانتم استفاده کنم؟

پس از واریز وجه سرویس مورد نظر، توسط شما و ارسال مشخصات فیش واریزی همراه با اطلاعات سرویس درخواستی، در اولین روز کاری بخش حسابداری فیش بانکی شما را تایید کرده و پس از تایید فیش در کمتر از ۱ساعت اکانت شما فعال سازی میشود.
پس از فعال شدن اکانت،ایمیلی حاوی اطلاعات مورد نیاز برای اتصال و استفاده از اکانت برای شما ارسال خواهد شد.