ایا من موظف به قرار دادن بنر شما در سایتم میباشم؟

ایا من موظف به قرار دادن بنر شما در سایتم میباشم؟

هیچ اجباری در قراردادن بنرهای کلودفایر برای مشتریان کلودفایر وجود ندارد.شما لزوما یک سرویس غیررایگان دریافت کرده‌اید و هیچ نیازی به قرار دادن بنرهای ما در سایتتان نمیباشد.