ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
39,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.net
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.org
43,000 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
.biz
43,000 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
.info
49,000 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
.academy
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.associates
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.bargains
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.bayern
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.beer
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.bike
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.boutique
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.builders
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.cab
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.cafe
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.camera
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.camp
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.cards
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.care
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.casa
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.cash
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.catering
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.chat
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.cheap
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.christmas
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.church
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.asia
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.bid
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.date
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.download
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.faith
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.technology
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.club
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.cloud
40,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.work
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.vip
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.tools
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.support
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.software
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.site
20,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.host
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.hosting
80,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.help
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains