مرکز آموزش

  مقالات

رفع مشکل login به کنسول مدیریتی Esxi
 در صورتی که امکان لاگین به قسمت مدیریت VM ها با VMware vSphere Client را ندارید به سرور ssh...