سرور مجازی لینوکس و ویندوز ایران . مجازی ساز KVM با پنل virtualizor

سه روز بازگشت وجه

سرور مجازی ایران رم 512

28,000 تومان
ماهانه
CPU یک هسته
100% Complete

RAM 512 مگابایتDDR3
12% Complete

فضا 20 گیگابایت Enterprise
13% Complete

ترافیک ماهیانه نا محدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر پارس آنلاین
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی ایران رم 1 گیگ

39,000 تومان
ماهانه
CPU یک هسته
100% Complete

RAM 1024 مگابایتDDR3
25% Complete

فضا 30 گیگابایت Enterprise
20% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر پارس آنلاین
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی ایران رم 2 گیگ

49,000 تومان
ماهانه
CPU یک هسته
100% Complete

RAM 2048 مگابایتDDR3
50% Complete

فضا 50 گیگابایت Enterprise
33% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر پارس آنلاین
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی ایران رم 3 گیگ

59,000 تومان
ماهانه
CPU دو هسته
100% Complete

RAM 3072 مگابایتDDR3
75% Complete

فضا 70 گیگابایت Enterprise
46% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر پارس آنلاین
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی ایران رم 4 گیگ

80,000 تومان
ماهانه
CPU دو هسته
100% Complete

RAM 4096 مگابایتDDR3
100% Complete

فضا 100 گیگابایت Enterprise
66% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی دو عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر پارس آنلاین
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی ایران رم 4 گیگ - ویژه

90,000 تومان
ماهانه
CPU دو هسته
100% Complete

RAM 4096 مگابایتDDR3
100% Complete

فضا 150 گیگابایت Enterprise
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر پارس آنلاین
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

همراه با هر پلن میباشد

   هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک Enterprise ماهیانه 5 هزارتومان است.