میزبانی وب دایرکت ادمین آلمان

(انتخاب گروه دیگر)
هاست دایرکت ادمین برنزی
هاست دایرکت ادمین برنزی 2
هاست دایرکت ادمین نقره ای 1
هاست دایرکت ادمین نقره ای 2
هاست دایرکت ادمین طلایی 1
هاست دایرکت ادمین طلایی 2
هاست دایرکت ادمین برنزی
فضا
100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت
دامین اضافه
ندارد
تعداد دیتابیس
نا محدود
تعداد ساب دامین
نا محدود
تعداد پارک دامنه
نا محدود
نصب رایگان cms
ندارد
پشتیبانی
تیکت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
20,000 تومان
سالانه
تحویل خودکار بعد از سفارش
هاست دایرکت ادمین برنزی 2
فضا
250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
250 گیگابایت
دامین اضافه
ندارد
تعداد دیتابیس
نا محدود
تعداد ساب دامین
نا محدود
تعداد پارک دامنه
نا محدود
نصب رایگان cms
ندارد
پشتیبانی
تیکت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
25,000 تومان
سالانه
تحویل خودکار بعد از سفارش
هاست دایرکت ادمین نقره ای 1
فضا
500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نا محدود
دامین اضافه
ندارد
تعداد دیتابیس
نا محدود
تعداد ساب دامین
نا محدود
تعداد پارک دامنه
نا محدود
نصب رایگان cms
ندارد
پشتیبانی
تیکت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
18,000 تومان
شش ماهه
تحویل خودکار بعد از سفارش
هاست دایرکت ادمین نقره ای 2
فضا
1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نا محدود
دامین اضافه
ندارد
تعداد دیتابیس
نا محدود
تعداد ساب دامین
نا محدود
تعداد پارک دامنه
نا محدود
نصب رایگان cms
ندارد
پشتیبانی
تیکت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
25,000 تومان
شش ماهه
تحویل خودکار بعد از سفارش
هاست دایرکت ادمین طلایی 1
فضا
2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نا محدود
دامین اضافه
1 عدد
تعداد دیتابیس
نا محدود
تعداد ساب دامین
نا محدود
تعداد پارک دامنه
نا محدود
نصب رایگان cms
ندارد
پشتیبانی
تیکت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
6,000 تومان
ماهانه
تحویل خودکار بعد از سفارش
هاست دایرکت ادمین طلایی 2
فضا
4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نا محدود
دامین اضافه
5 عدد
تعداد دیتابیس
نا محدود
تعداد ساب دامین
نا محدود
تعداد پارک دامنه
نا محدود
نصب رایگان cms
ندارد
پشتیبانی
تیکت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
8,000 تومان
ماهانه
تحویل خودکار بعد از سفارش