سرور مجازی آلمان NVMe

سرور مجازی SSD NVMe رم 1 گیگ

35,000 تومان
ماهانه
CPU Dual core 2000
100% Complete

RAM 1 گیگابایت DDR4
25% Complete

فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
40% Complete

ترافیک ماهیانه نا محدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور 1 الی 24 ساعت
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 10 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD NVMe رم 2 گیگ

45,000 تومان
ماهانه
CPU Dual core 2000
100% Complete

RAM 2 گیگابایت DDR4
50% Complete

فضا 30 گیگابایت SSD NVMe
60% Complete

ترافیک ماهیانه نا محدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور 1 الی 24 ساعت
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 10 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD NVMe رم 3 گیگ

55,000 تومان
ماهانه
CPU Dual core 2000
100% Complete

RAM 3 گیگابایت DDR4
75% Complete

فضا 40 گیگابایت SSD NVMe
80% Complete

ترافیک ماهیانه نا محدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور 1 الی 24 ساعت
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 10 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD NVMe رم 4 گیگ

70,000 تومان
ماهانه
CPU Dual core 2000
100% Complete

RAM 4 گیگابایت DDR4
100% Complete

فضا 50 گیگابایت SSD NVMe
100% Complete

ترافیک ماهیانه نا محدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور 1 الی 24 ساعت
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 10 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
- هزینه‌ی مدیریت نرم افزاری بصورت مجزا دریافت می‌گردد.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.