سرور مجازی SSD ایران

سرور مجازی SSD ایران رم 1 گیگ

45,000 تومان
ماهانه
CPU یک هسته
100% Complete

RAM 1024 مگابایت DDR3
25% Complete

فضا 20 گیگابایت SSD Pro
33% Complete

ترافیک ماهیانه نا محدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD ایران رم 2 گیگ

65,000 تومان
ماهانه
CPU دو هسته
100% Complete

RAM 2048 مگابایت DDR3
50% Complete

فضا 30 گیگابایت SSD Pro
50% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD ایران رم 3 گیگ

85,000 تومان
ماهانه
CPU دو هسته
100% Complete

RAM 3072 مگابایت DDR3
75% Complete

فضا 30 گیگابایت SSD Pro
50% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD ایران رم 4 گیگ

130,000 تومان
ماهانه
CPU دو هسته
100% Complete

RAM 4096 مگابایت DDR3
100% Complete

فضا 60 گیگابایت SSD Pro
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

آی پی اختصاصی یک عدد
100% Complete

تحویل سرور آنی
100% Complete

سیستم عامل لینوکس/ویندوز
100% Complete

منابع سرور اختصاصی
100% Complete

پورت 1 گیگابیت
100% Complete

دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
100% Complete

DDoS Protection دارد
100% Complete


- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.